Rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu novostavby rodinného domu s provozovnou cestovní kanceláře. Novostavba se nachází v katastrálním území Prostějov. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený dům, který je navržen k pobytu 4 osob s malou cestovní kanceláří, vybavenou nutným příslušenstvím. Obvodové zdivo je navrženo v systému Ytong a částečně také z betonových tvarovek. Zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická stropní deska. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.
The bachelor thesis is focused on a design for new-building of family house with an establishment of travel agency. The new building is placed in a cadastral area of the town Prostějov. The building is with two floors, without a basement and is designed for living of four persons with small travel agency, equipped with necessary accessories. Exterior walls are designed in the Ytong system and partly from a concrete blocks. Walls are insulated by contact thermal insulation. A ceiling strcuture is designed as a reinforced concrete slab. Building has a saddle roof. The bachelor thesis is formed as a project documentation.
Description
Citation
NAVRÁTIL, R. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. František Ohrablo, CSc. - předseda, Ing. Petr Beneš, CSc. - místopředseda, Ing. Petra Vorlíčková - tajemník, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Slávka Hudcovicová - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Radek Navrátil seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Rodinný dům~ reagoval výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO