Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce řeší projekt bytového domu v obci Valašské Meziříčí. Jedná se o samostatně stojící objekt na mírně svažitém pozemku o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží. V nadzemních podlažích se nachází celkem 6 bytových jednotek o velikosti 3+kk a 4+kk, v podzemním podlaží zázemí bytu je situováno zázemí. Parkovací stání jsou zajištěna na pozemku. Konstrukční systém je ze zdicích prvků Porotherm. Stropní konstrukce monolitická železobetonová, střecha plochá jednoplášťová.
This bachelor‘s thesis deals with a project of an apartment building in Valašské Meziříčí. This is a detached building with a slightly sloping ground with three floors above ground and one underground floor. On the above – ground floors are 3 flats of 3 rooms + kitchen corner and 3 flats of 4 rooms + kitchen corner, there is a technical background on the basement floor. Parking spaces are provided on the parcel. The construction system is made of the Porotherm masonry components. Horizontal structures are made of cast-in-place reinforced slab, the roof is designed as a flat roof.
Description
Citation
MATULÍKOVÁ, M. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Ján Rybárik, Ph.D - předseda, doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. - místopředseda, Ing. Tomáš Žajdlík - tajemník, Ing. Ondřej Pilný - tajemník, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Miroslav Maňas - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Monika Matulíková seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Bytový dům~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO