Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh novostavby bytového domu na úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený bytový dům, který bude postaven v lokalitě Olomouc – Povel na ulici Jeremiášová. Celkem bude vytvořeno 19 bytových jednotek pro celkem 39 lidí. Dále zde bude vytvořeno celkem 14 parkovacích míst (8 v podzemním podlaží, 6 venkovní stání). Ke každému bytu je přiřazena jedna sklepní kóje nacházející se v 1NP. Konstrukční systém byl zvolen příčný zděný z keramických tvárnic v nadzemních podlažích a z tvarovek ztraceného bednění v 1PP. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem.
The objective of this bachelor’s thesis is to create a design of a new building which is a block of flats which corresponds with the level of project documentation for construction. It is a four-storey apartment building containing a basement which will be built in Olomouc – Povel on the street Jeremiášova. Altogether 19 housing units will be available for the total of 39 residents. Further there will be 14 parking spots (8 spots in the underground parking, 6 spots for outdoor parking). A cellar cubicle is assigned to each apartment in the first floor. A transverse masonry made of ceramic blocks was selected as a structural system in overhead floors and from concrete block in the basement. The whole object is insulated by a contact thermal insulation system.
Description
Citation
LUONG, Q. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Milan Vlček, CSc. - místopředseda, Ing. Jindřich Woytela - tajemník, Ing. David Průša - tajemník, Ing. Martina Knappová - člen, Ing. Dagmar Donaťáková - člen, Ing. Romana Benešová - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Quoc Thang Luong seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Bytový dům~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO