Nízkopodlažní bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je novostavba nízkopodlažního bytového domu samostatně stojícího na p. č. 555/3 ve Zlíně-Mladcové. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt s plochou jednoplášťovou střechou založený na základových pasech. Celkem je navrženo 6 bytových jednotek. Tři v prvním nadzemním podlaží o velikostech 2x 2+KK,3+KK a tři v druhém nadzemním podlaží o velikostech 2+KK, 3+KK, 4+KK. V 1.NP se nachází byty s bezbariérovým přístupem a je zde přístupná kočárkárna a úklidová místnost. V suterénu se nacházejí sklepní kóje pro jednotlivé bytové jednotky. Dále zde nalezneme sušárnu, sklad pro údržbu domu, kotelnu a kolárnu. Zdivo objektu je navrženo z keramických tvarovek Porotherm s výjimkou obvodového suterénního zdiva, kde je použito ztracené bednění. Stropní konstrukce je tvořena z cihelných vložek MIAKO a keramobetonových stropních POT nosníků. Dům se nachází na okraji města Zlína v klidné oblasti.
The subject of the bachelor thesis is a new building of a low floor apartment house located in Zlín-Mladcová 555/3. It is a two-storey and partially basement building with a single-skin flat roof based on the base passages. A total of 6 housing units are designed. Three on the first floor with sizes 2x 2 + KK, 3 + KK and three on the second floor with sizes 2 + KK, 3 + KK, 4 + KK. On the first floor there are flats with barrier-free access and there is a stroller storage and a cleaning room. In the basement there are cellars for all apartments. There is also a drying room, a storage for house maintenance, a boiler room and a bike storage. The masonry of the building is designed from ceramic blocks Porotherm except of the perimeter basement masonry where lost formwork is used. The ceiling structure is made of MIAKO brick inserts and ceramic-concrete ceiling POT beams. The house is located on the outskirts of the city Zlín in a quiet area.
Description
Citation
KNÁPKOVÁ, N. Nízkopodlažní bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jana Bartlová - tajemník, Ing. Ing. Veronika Mynaříková - tajemník, Ing. Pavel Vlček, Ph.D - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Nikola Knápková seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Nízkopodlažní bytový dům~ reagovala uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO