Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Nížkově. Objekt se nachází na katastrálním území Nížkov, číslo stavební parcely 943/108. Stavební pozemek se nachází na okraji stávající zástavby města. Terén je rovinný. V bytovém domě se nachází dvě nadzemní podlaží s pěti bytovými jednotkami. V prvním podlaží se nachází dva byty, úklidová komora, technická místnost, kolárna a sklepní kóje. V druhém podlaží jsou umístěny byty. Hlavní vstup do objektu je v prvním podlaží. Konstrukční systém objektu je stěnový. Obvodové stěny jsou tvořeny broušenými cihelnými bloky s minerální izolací spojené pomocí lepidla pro zdění. Vnitřní zdivo je tvořeno z akustických cihelných bloků. Budova není dodatečně zateplena. Fasádu tvoří tepelně izolační omítka se silikátovou vrchní pohledovou vrstvou. Stropní konstrukce je navržena jako jednosměrně a křížem vyztužená železobetonová monolitická deska. Schodiště je také navrženo jako železobetonová monolitická konstrukce. Zastřešení objektu tvoří šikmá střecha. Podlahové konstrukce jsou provedeny jako plovoucí.
The objective of this bachelor’s thesis is a project documentation for the construction of an apartment building in Nížkov. The object is situated on the cadastral area of Nížkov, the number of building plot is 943/108. Building plot is located in built-up area. The terrain is planar. In the apartment building, there are 2 floors with five residential units. On the first floor, there are two flats, a cleaning room, a mechanical room, a bike shed, and a cellar. Flats are situated on the above-ground floor. The main entrance to the building is on the first floor. The structural system of this building is a wall system. External walls are made of ground brick blocks with mineral insulation bonded with walling adhesive. Internal masonry is made of acoustic brick blocks. The building doesn’t have any external thermal insulation. The facade is made of heat-insulating plaster with a silicate top layer. The floor structure is designed as a cast-in-place reinforced slab. The staircase is designed as a cast-in-place reinforced construction too. The roofing of this object is composed of hip roof. The floor constructions are designed as a floating floor.
Description
Citation
BRUKNER, J. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Doc.Ing. Martin Lopušniak, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - místopředseda, Ing. Michal Novák - tajemník, Ing. Ing. Petra Nováková - tajemník, Ing. Jiří Teslík, Ph.D - člen, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Josef Brukner seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Bytový dům~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO