Stropní ŽB deska nad nádrží ČOV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
The work deals with the analysis of a multi-field reinforced concrete slab, which is located above the chambers of a wastewater treatment plant. The slab is reinforced by a pair of mutually perpendicular ribs. The ribs are located under the support walls of the object, which is located above the slab. The aim of this work is to design and assess the slab for ultimate and serviceability limit state. The internal forces were determined on a spatial model of the joist slab using SCIA Engineer. At the same time, there was a manual calculation performed. Due to the asymmetric geometry of the slab, a comparison of the results and an assessment of the suitability or unsuitability of a simplified manual calculation for such a type of construction was performed.
Práca sa zaoberá analýzou železobetónovej stropnej dosky o viacerých poliach, ktorá sa nachádza nad komorami ČOV a je zosilnená dvojicou navzájom kolmých rebier. Rebrá sú umiestnené pod nosnou stenou objektu, ktorá sa nachádza nad posudzovanou doskou. Cieľom práce je navrhnúť a posúdiť dosku na medzný stav únosnosti a medzný stav použiteľnosti. Vnútorné sily boli stanovené na priestorovom modele dosky s rebrami pomocou programu SCIA Engineer a súčasne bol vykonaný ručný výpočet. Vzhľadom k nesymetrickej geometrii dosky bolo vykonané porovnanie výsledkov a zhodnotenie vhodnosti, či nevhodnosti zjednodušeného ručného výpočtu pri takomto type konštrukcie.
Description
Citation
LAURINYECZOVÁ, E. Stropní ŽB deska nad nádrží ČOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Lukáš Bobek - tajemník, Ing. Kristína Bezručová - tajemník, doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - člen, Ing. Michal Požár, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Chalabala - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Erika Laurinyeczová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Stropní ŽB deska nad nádrží ČOV~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO