Stropní železobetonová konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem stavby polyfunkčního domu o třech nadzemních podlažích, kde v přízemí budou umístěny obchody a ve druhém a třetím podlaží jsou navrženy kancelářské prostory. Stropní deska je řešena jako železobetonová lokálně podepřená sloupy, vyztužená v obou směrech. Pro výpočet vnitřních sil byl použit program SCIA Engineer 18.1. Pro ověření správnosti výsledků byl použit ruční výpočet. V práci je řešená deska na prvním nadzemním podlažím a vnitřní sloup. Součástí práce jsou výkresy vyztužení desky a sloupu. Objekt je navržen dle norem ČSN EN.
The bachelor thesis deals with the construction of a multifunctional building on three floors, where shops will be located on the ground floor and offices are designed on the second and third floors. The ceiling slab is designed as reinforced concrete locally supported by columns, reinforced in both directions. To calculate the internal forces used Scia Engineer 1.18. To verify the accuracy of the results was used manual calculation. In the work is solved board on first floor and inner column. The work includes drawings of the slab and column reinforcement. The building is designed according to ČSN EN.
Description
Citation
KUČERKOVÁ, K. Stropní železobetonová konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - tajemník, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. Jan Klodner - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Kristýna Kučerková seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Stropní železobetonová konstrukce~ reagovala dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO