Variantní návrh stropní konstrukce rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem stropní konstrukce rodinného domu provedené ve třech variantách. V první variantě strop tvoří železobetonová křížem vyztužená deska. V druhé variantě strop tvoří prefabrikované předpjaté panely SPIROLL. Třetí variantou jsou filigránové desky, které se následně zabetonují. Součástí práce je statický výpočet a výkresová dokumentace. Veškeré výpočty byly provedeny dle příslušných norem.
Bachelor´s thesis deals with the design of floor structure of detached house made in three variants. In the first variant floor structure is made by reinforced concrete two way slab. In the second variant floor structure is made by prefabricate prestressed concrete floor slab SPIROLL. The third variant is filigree floor slab which are then concreted. The thesis includes a structural design as well as drawings, All calculations were performed in accordance with applicable standard.
Description
Citation
KLUST, V. Variantní návrh stropní konstrukce rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - předseda, Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Ondřej Januš - tajemník, Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. - člen, Ing. Rostislav Jeneš - člen, Ing. Ladislav Huryta - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Vojtěch Klust seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Variantní návrh stropní konstrukce rodinného domu~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO