Předpjatá mostní deska

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
This thesis is focused on design of a one-field slab bridge. It is a construction made of prestressed concrete. On the basis of the preliminary design a static calculation was processed. The design has been designed and assessed for serviceability limit states and ultimate limit states based on applicable EN standards.
Táto práca je zameraná na návrh doskového mostu o jednom poli. Jedná sa o konštrukciu z predpätého betónu. Na základe predbežného návrhu bol spracovaný statický výpočet. Konštrukcia bola navrhnutá a posúdená z hľadiska medzných stavov použiteľnosti a medzných stavov únosnosti na základe platných noriem EN.
Description
Citation
ALUŠIC, M. Předpjatá mostní deska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Lukáš Bobek - tajemník, Ing. Kristína Bezručová - tajemník, doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - člen, Ing. Michal Požár, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Chalabala - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Michal Alušic seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Předpjatá mostní deska~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO