Studie komunikace Obce Luleč - kostel u Sv. Martina

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce komunikace z obce Luleč ke kostelu Sv. Martina. Bakalářská práce zahrnuje návrh 3 variant, které jsou mezi sebou porovnány a jedna varianta je vybrána pro detailní zpracování. Cílem práce je návrh rekonstrukce komunikace, její rozšíření a zajištění plynulého provozu.
The subject of this bacleor work is the reconstruction of the road from the village Luleč to the church St. Martin. The bachelor work includes a processed of 3 variants and the options are compared to each other and one of them is chosen for designed in details. The objective of bacleor thesis is analyze and plant reconstruction of the road, expansion of the road and ensuring fluency of the traffic.
Description
Citation
VAŠKEBA, M. Studie komunikace Obce Luleč - kostel u Sv. Martina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. - předseda, Ing. Michal Radimský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Efenberk - tajemník, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D. - člen, Ing. Petr Valihrach - člen, Ing. Martin Sychra - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Martin Vaškeba seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Studie komunikace Obce Luleč - kostel u Sv. Martina~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO