Studie SV obchvatu Uherského Hradiště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem této bakalářské práce je studie severovýchodního obchvatu města Uherské Hradiště. Toto město se nachází ve Zlínském kraji, okres Uherské Hradiště. Obchvat obcí je navržen jako S9,5/80 a napojuje se na okružní křižovatku u přivaděče k dálnici D55. Obchvat je řešen ve třech variantách, které jsou následně porovnány a jedna z nich je detailně zpracována. Cílem práce je připravit podklady pro změnu územního plánu a zlepšení dopravy ve městech Uherské Hradiště a Staré Město.
This bachelor thesis is a study of northeast bypass of Uherské Hradiště. This town is located in district Uherské Hradiště, Zlínský kraj. This bypass is projected as road category S9.5/80 and connects to roundabout next to slip road which leads to highway D55. The bypass is designated in three different variants, which are compared and one of them is elaborated in more detail. Goal of this thesis is to prepare foundation for change of zoning and traffic improvement in Uherské Hradiště a Staré Město.
Description
Citation
BEDŘICH, M. Studie SV obchvatu Uherského Hradiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. - předseda, Ing. Michal Radimský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Efenberk - tajemník, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D. - člen, Ing. Petr Valihrach - člen, Ing. Martin Sychra - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Marek Bedřich seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Studie SV obchvatu Uherského Hradiště~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO