Stavebně technologická studie Rozšíření kapacity základní školy Ždírec nad Doubravou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá technologickou studií na jednotlivé etapy výstavby rozšíření kapacity Základní školy Ždírec nad Doubravou. Jedná se o přístavbu nouzových schodišť a nástavbu jednotlivých pater u pavilonů P2 a P3. Konstrukce budovy je ocelová konstrukce systém KORD – Jeseník. Je tedy vypracován technologický předpis na ocelovou konstrukci spolu s kontrolním a zkušebním plánem. Dále je řešen položkový rozpočet a výkaz výměr, návrh zařízení staveniště, časový plán výstavby a bilance zaměstnanců a v neposlední řadě zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
The bachelor thesis deals with the technological study of the individual phases of expanding the capacity of the Primary school Ždírec nad Doubravou. It is an extension of emergency staircases and expansion of individual floors in pavilions P2 and P3. The construction of the building is the steel construction system KORD - Jeseník. Therefore, the steel construction technology prescription is developed together with the inspection and test plan. Furthermore, attention is paid to item budget and bill of quantities, concept construction site traffic, time plan and employee balance, and last but not least the principles of safety and protection at work.
Description
Citation
SOUKUPOVÁ, D. Stavebně technologická studie Rozšíření kapacity základní školy Ždírec nad Doubravou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Karel Dočkal, CSc. - předseda, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Patloka - tajemník, Ing. Erika Kratochvílová - tajemník, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen, Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. - člen, Ing. Zbyšek Kubíček - člen, Ing. Michal Novotný, Ph.D. - člen, Ing. Jan Mesiarkin - člen, Ing. Edita Lukešová - člen, Ing. Alžběta Klimszová - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Daniela Soukupová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Stavebně technologická studie Rozšíření kapacity základní školy Ždírec nad Doubravou~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO