Organizace zakázky ve stavebním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je popsání průběhu organizace konkrétní zakázky ve stavebním podniku. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na popis základních pojmů a problematiku projektového řízení. Praktická část se zabývá aplikací projektového řízení na konkrétní stavební zakázce. Touto stavební zakázkou je novostavba Sportovní hala – Sokolovna Svinov, která je realizována v průběhu let 2018 až 2020 v městské části Ostrava–Svinov.
The subject of this bachelor thesis is to get acquainted with the organization of a particular order in a construction company. The theoretical part of the thesis is focused on the description of basic concepts and issues of project management. The practical part deals with the application of project management on a specific building contract. Subject of this building contract is Sports Hall – Sokolovna Svinov, a new building, which is realized in the years 2018-2020 in the city district Ostrava-Svinov.
Description
Citation
ŠTRBAVÝ, L. Organizace zakázky ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Eva Burešová - tajemník, Ing. Jakub Sabo - tajemník, Ing. Věra Maceková, CSc. - člen, Ing. Jitka Chovancová, Ph.D. - člen, Ing. Miloslav Výskala, Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen, PhDr. Mgr. Dagmar Hrabincová - člen, Ing. Daniela Kurucová - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Lukáš Štrbavý seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Organizace zakázky ve stavebním podniku~ reagoval uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO