Řízení stavební zakázky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem bakalářské práce je řízení veřejné stavební zakázky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vysvětlen princip projektového řízení, jsou zde uvedeny informace o životním cyklu projektu, smluvních vztazích projektu a jeho zdroje. V praktické části je popsána příprava a řízení veřejné zakázky na výstavbu školy. Výstupem praktické části je časový harmonogram, kde je zobrazena odchylka oproti původnímu plánu.
The topic of the bachelor thesis is the management of the construction contract. The bachelor thesis is divided on the theoretical and practical part. The theoretical part explains the principle of project management, contains information about life cycle of the project, about contractual relations between projectsand its sources. In the practical part describes the preparation and management of the public order for school construction. The output of the practical part is a time schedule is displayed, showing a difference from the original plan.
Description
Citation
STARÁ, M. Řízení stavební zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Svatopluk Pelčák - tajemník, Ing. Vojtěch Biolek - tajemník, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - člen, Ing. Dagmar Götzová, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Waldhans - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Michaela Stará seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Řízení stavební zakázky~ reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO