Stavebnictví a průmysl 4.0

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
This bacheloor thesis deals with Industry 4.0 described and explained and secnd part deals with Industry 4.0, Construction 4.0 and its possible implementation in countries of Vysegrad four. The purpouse of this work are to document tha actual situation legislativw readiness and rate of implementation of Construction 4.0 in every single country of Vysegrad four.
Predmetom tejto bakalárskej práce je priemysel 4.0 a jeho možnosti implementácie v stavebnom priemysle. Práca sa dá rozdeliť do dvoch tématických časti. V prvej časti sú popísané a vysvetlené základné pojmy, nástroje a metódy využívané Priemyslom 4.0 v druhej časti sa táto práca venuje Priemyslu 4.0 a Stavebníctvu 4.0 a možnosti ich implementácii v krajinách Vyšehradskej štvorky. Táto práca si kladie za cieľ zdokumentovať aktuálny stav, legislatívne pripravenosti a mieru implementácie Stavebníctva 4.0 v jednotlivých krajinách Vyšehradskej štvorky.
Description
Citation
PÁLFIOVÁ, N. Stavebnictví a průmysl 4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph. D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Rouzek - tajemník, Ing. Michaela Rudolecká - tajemník, Ing. František Prodělal, Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, JUDr. Ing. Jitka Matějková - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Nikola Pálfiová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Stavebnictví a průmysl 4.0~ reagovala uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO