Stanovení daňové zátěže fyzické osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je stanovení daňové zátěže u fyzických osob a následné navrácení části daně do rozpočtu obce, ve které má daná fyzická osoba trvalé bydliště. Jedná se o popis daňové soustavy České republiky a zpracování dat, jejichž zdrojem je český statistický úřad. Pro přehlednost dané problematiky jsou data zpracována do grafů.
The aim of bachelor thesis is the determination of the tax burden for individuals and subsequent recovery of part of the tax to the budget of the municipality in which the natural person has permanent residence. This is a description of the tax system of the Czech Republic and data processing, whose source is the Czech Statistical Office. For convenience, the issue of the data is processed into a graphs.
Description
Citation
NOVOTNÁ, P. Stanovení daňové zátěže fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - předseda, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková - tajemník, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Mgr. Martina Hortová - člen, Ing. Petra Okřinová - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Petra Novotná seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Stanovení daňové zátěže fyzické osoby~ reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO