Optimalizace zadávací dokumentace rekonstrukcí bytů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zadávací dokumentace rekonstrukce bytů a její optimalizaci pro urychlení projektových a rozpočtových prací. Práce se zabývá problematikou cen, rozpočtů a projektovou dokumentací. Dále uvádí nejčastější vady jejich možné opravy. Metodika optimalizace je bodově sepsána a následně vysvětlena na případové studii. Závěrem práce je porovnání zadávací dokumentace a optimalizované dokumentace pro výběr dodavatele (zhotovitele) stavby.
The bachelor thesis is focused on the issue of tender documentation for flats reconstruction and its optimization to accelerate projecting and budgeting works. The thesis deals with the issue of prices, budgets and project documentation. Furthermore, the most common defects of their possible repair. Optimization methodology is point-written and explained on example. The conclusion of the thesis is a comparison of tender documentation and optimized documentation for the selection of the contractor (contractor) of the building.
Description
Citation
MIKULÍK, M. Optimalizace zadávací dokumentace rekonstrukcí bytů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph. D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Rouzek - tajemník, Ing. Michaela Rudolecká - tajemník, Ing. František Prodělal, Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, JUDr. Ing. Jitka Matějková - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Michal Mikulík seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Optimalizace zadávací dokumentace rekonstrukcí bytů~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO