Ekonomické hodnocení projektu realizovaného na municipální úrovni

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V této bakalářské práci je popsáno ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu, realizovaného na municipální úrovni. Teoretická část je zaměřena na uvedení do problému vysvětlením základních pojmů, prezentací možných metod hodnocení veřejných projektů a přehledů možností financování projektu na municipální úrovni. V praktické části je vypracována případová studie, která se zabývá ekonomickým hodnocením rekonstrukce sokolovny v obci Kobylí s následným stanovením požadavků na efektivnost kritických proměnných a kritických hodnot vstupů z pohledu investora.
This bachelor thesis described an economic evaluation of a public investment project which was implemented at the municipal level. The theoretical part focused on induction to the problem by explanation of basic concepts, presentation of various possible methods for evaluation of public projects, and overview of possible ways to finance the project at the municipal level. The practical part evolved a case study which examined an economic evaluation of ‘sokolovna‘ reconstruction in a village ‘Kobylí‘, followed by determination of requirements to gain critical variables efficiency and critical input values from the investor's point of view.
Description
Citation
KAŇA, J. Ekonomické hodnocení projektu realizovaného na municipální úrovni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. - předseda, doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Eva Burešová - tajemník, Ing. Jakub Sabo - tajemník, Ing. Věra Maceková, CSc. - člen, Ing. Milada Galatíková, Ph.D. - člen, Ing. Miloslav Výskala, Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen, PhDr. Mgr. Dagmar Hrabincová - člen, Ing. Daniela Kurucová - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Jan Kaňa seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Ekonomické hodnocení projektu realizovaného na municipální úrovni~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO