Organizace projektu výstavby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem této bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. První, teoretická část pojednává o základních pojmech a metodách projektového řízení. Druhá, praktická část se podrobně zabývá analýzou energetické výhodnosti komunitního bydlení. Důraz je kladen především na posouzení opakovatelnosti projektu a vychází z reálného příkladu – výstavby Hurdal kolandsby v Norsku.
The topic of this bachelor thesis is the Construction project organization. The theoretical part focuses on the basic concepts and methods of project management. The second, practical part is focused on detail with the analysis of energy efficiency of community housing. Emphasis is placed on the assessment of project repeatability and is based on a real example - the construction of Hurdal kolandsby in Norway.
Description
Citation
JAVOŘÍK, E. Organizace projektu výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Svatopluk Pelčák - tajemník, Ing. Vojtěch Biolek - tajemník, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - člen, Ing. Dagmar Götzová, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Waldhans - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Erik Javořík seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Organizace projektu výstavby~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO