Ekonomické hodnocení dřevostaveb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem práce je porovnání rámové konstrukce dřevostavby a zděné stavby v rámci první a druhé fáze životního cyklu stavby. Vybranými faktory těchto fází jsou náklady a časová náročnost konstrukcí, porovnání hmotností konstrukcí, tepelně izolační vlastnosti a požární odolnost konstrukcí. Dále jsou srovnány náklady na výstavbu a doba výstavby dřevostavby a zděné stavby.
The aim of the bachelor thesis is comparing timber frame construction and masonry building in the first and second part of building life cycle. The selected factors of these parts are costs and time-consuming of structure, comparing the masses of structures, their thermal insulation properties and their fire resistance. In the end, there is a comparison of costs of construction and construction lead-time for timber structure and masonry building.
Description
Citation
GREGOROVÁ, L. Ekonomické hodnocení dřevostaveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Eva Burešová - tajemník, Ing. Jakub Sabo - tajemník, Ing. Věra Maceková, CSc. - člen, Ing. Jitka Chovancová, Ph.D. - člen, Ing. Miloslav Výskala, Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen, PhDr. Mgr. Dagmar Hrabincová - člen, Ing. Daniela Kurucová - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Lucie Gregorová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Ekonomické hodnocení dřevostaveb~ reagovala dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO