Ekonomické hodnocení dřevostaveb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá porovnáním dřevostavby a zděné stavby v provozní a likvidační fázi životního cyklu. Konstrukce jsou porovnávány z hlediska tepelně technických vlastností, akustických vlastností, požární odolnosti, životnosti a vlivu na životní prostředí. Dále je porovnána náročnost na výstavbu a demolici z hlediska nákladů, časové náročnosti a jednotlivých hmotností.
The bachelor thesis deals with comparison of a timber frame construction and a masonry building in the third and fourth part of building life cycle. Constructions are compared in thermal properties, acoustic properties, fire resistence, lifetime and it’s effect on the environment. Also, the thesis deals with demands on new constructions and it’s demolition involving it’s costs, time demands and it’s masses.
Description
Citation
GÁLIKOVÁ, E. Ekonomické hodnocení dřevostaveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. - předseda, doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Eva Burešová - tajemník, Ing. Jakub Sabo - tajemník, Ing. Věra Maceková, CSc. - člen, Ing. Milada Galatíková, Ph.D. - člen, Ing. Miloslav Výskala, Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen, PhDr. Mgr. Dagmar Hrabincová - člen, Ing. Daniela Kurucová - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Eva Gáliková seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Ekonomické hodnocení dřevostaveb~ reagovala dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO