Zajištění zisku u zhotovitele na vybrané stavební zakázce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, jakými docílit zisku na určité stavební zakázce z pohledu hlavního zhotovitele. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. První část se zabývá pojmy vztahujícími se k vybrané problematice, jako stavební zakázka, stavební proces a jeho účastníci, stavební podnik, či rozpočet a zisk. Druhá část již rozebírá konkrétní stavební zakázku, na níž by daná firma měla docílit zisku a popisuje možnosti, kterými toho dosáhnout. Vybraná stavba se nachází ve městě Česká Skalice a jedná se o rekonstrukci budovy na úpravu vody.
This bachelor‘s thesis is focused on possibilities to achieve a profit of supplier within a chosen construction order. This work is divided into two parts, theoretical and practical one. The theoretical part focuses on explaining terms, such as a construction order, a construction process and its parties, a construction company, a budget and profit that are all connected to the issue of this bachelor’s thesis. The other part aims to discuss the chosen construction order which is supposed to be profitable for the supplier and describe the means of accomplishing the profit. The chosen construction is located in Česká Skalice with the water treatment reconstruction as the discussed issue of this Bachelor thesis.
Description
Citation
AMBROS, D. Zajištění zisku u zhotovitele na vybrané stavební zakázce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Renáta Schneiderová - Heralová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Rouzek - tajemník, Ing. Michaela Rudolecká - tajemník, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Daniel Ambros seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Zajištění zisku u zhotovitele na vybrané stavební zakázce~ reagoval výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO