Vzduchotechnika ve výrobní hale

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je návrh větrání výrobní haly a jejího zázemí. Celý objekt je rozdělen na pět samostatných částí a každou část větrá samostatná vzduchotechnická jednotka. Na prostor výrobní haly jsou navržené dvě vzduchotechnické jednotky a pro zázemí haly jsou navrženy tři vzduchotechnické jednotky. Jednotky pro prostor haly jsou navržené jak pro krytí tepelných ztrát, tak pro pokrytí tepelných zisků haly. Teoretická část se věnuje distribuci vzduchu v prostorách výrobních hal.
The subject of this bachelor thesis is a ventilation design of the industrial building and its facilities. The building is divided into five separate parts. Each part is ventilated by its own air conditioning unit. For the area of production hall there are designed two air conditioning units and for the facilities there are three air conditioning units. The units in the production hall are designed both for covering heat losses and heat gains. Theoretical part of this thesis is focussed on air distribution in the industrial buildings.
Description
Citation
HAJKR, R. Vzduchotechnika ve výrobní hale [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc. - předseda, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jaromír Jurča - tajemník, Ing. Jana Doležalová - tajemník, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Olga Rubinová, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Uher, Ph.D. - člen, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. - člen, Ing. Petr Andrys - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Radek Hajkr seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Vzduchotechnika ve výrobní hale~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO