Návrh systému vykurovania bytového domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
The bachelor thesis deals with the analysis of boiler equipment in the theoretical part. In the practical part, the design of heating a three-storey apartment building is solved by means of a heating system. All devices that are needed to function the heating system are designed. The calculation also includes the design of hot water preparation in the storage heater.
Bakalárska práca sa v teoretickej časti zaoberá rozborom zariadenia kotolní. Vo výpočtovej časti rieši návrh vykurovania trojpodlažného bytového domu pomocou sústavy vykurovacích telies. Navrhnuté sú všetky zariadenia, ktoré budú potrebné k správnej funkcii vykurovacej sústavy. Súčasťou výpočtu je aj návrh prípravy teplej vody v zásobníkovom ohrievači.
Description
Citation
ČUNDERLÍK, M. Návrh systému vykurovania bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Doc. Ing. Danica Košičanová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Olga Šmídová - tajemník, Ing. Jan Moštěk - tajemník, Ing. Ondřej Jelínek, Ph.D. - člen, Ing. Jan Topič, Ph.D. - člen, Ing. Ervín Dohnálek - člen, Ing. František Vajkay, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Marek Čunderlík seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Návrh systému vykurovania bytového domu~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO