Rekonstrukce železniční tratě Chrudim - Borohrádek mezi km 13,847 a km 16,750

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je úprava geometrických parametrů koleje a rekonstrukce železničního svršku jednokolejné trati č.016 Chrudim - Borohrádek v úseku km 13,847 - 16,750. Při rekonstrukci je potřeba řešit železniční přejezdy podle platných právních předpisů a navrhnout obnovu odvodnění.
The aim of this thesis is to adjust the geometric parameters of railway tracks and reconstruction of the superstruction on the one-track no.016 Chrudim - Borohrádek in the section km 13,847 - 16,750. When reconstruction is needed to solve a level crossing by applicable law and renovation of the drainage design.
Description
Citation
VEITS, L. Rekonstrukce železniční tratě Chrudim - Borohrádek mezi km 13,847 a km 16,750 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniela Vukušičová - tajemník, Ing. Tomáš Říha - člen, Ing. Jan Hobža - člen, Ing. Lukáš Sobotka - člen, doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Lukáš Veits seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Rekonstrukce železniční tratě Chrudim - Borohrádek mezi km 13,847 a km 16,750~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO