Spojení technické a přírodní infrastruktury v návaznosti na klimatické změny ve městech

Abstract
Práce se zaměřuje na spojení technické a přírodní infrastruktury ve městech, s ohledem na klimatické změny. Prostřednictvím městského zemědělství, představuje různé druhy pěstování rostlinných plodin ve městech. V teoretické části jsou popsány změny klimatu jako globální hrozba a dále je rozebrán zesilující vliv na města. Je uvedeno mnoho příkladů adaptace a mitigace pro hustě osídlené oblasti a dále pojednává o konkrétních příkladech zemědělství ve městech ve světovém i lokálním měřítku. V praktické části je rozebrán konkrétním příklad technického opatření z města Brna, především jsou demonstrovány rozdíly mezi technickou a přírodní infrastrukturou a je představena výpočetní metoda na šetrné pěstování plodin nejen ve městech.
The thesis is focused on linking technical and natural infrastructures in cities with respect to climate change. Various means of growing plants are presented by introducing urban farming. In the first, theoretical section, climate change is claimed to be a global threat for human kind which is more and more visible in cities. Many examples of adaptation and mitigation of climate change in cities are displayed. In the second, practical section, one existing technical measure from Brno city is examined – difference between technical and natural infrastructure is demonstrated. Finally, calculation method for environment-friendly crops growing, not only for cities, is introduced.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, L. Spojení technické a přírodní infrastruktury v návaznosti na klimatické změny ve městech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - předseda, Ing. Michal Kriška, Ph.D. - místopředseda, Kristýna Hrabová - tajemník, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Mgr. Lucie Strnadová - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Lenka Svobodová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Spojení technické a přírodní infrastruktury v návaznosti na klimatické změny ve městech~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO