Účelová mapa výukového trenažeru v Jedovnicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
The subject of the bachelor thesis is the measurement of surface features on the street Za Kostelem in the village Jedovnice. The individual parts of the thesis deal with the procedures leading to the solution of the problem, from terrain recognition, building geodetic network, selection of the surveying method to the actual interpretation of the measured data itself. The result of work is a thematical map at a scale of 1:200.
Predmetom zadania bakalárskej práce je zameranie skutkového stavu na ulici Za Kostelem v obci Jedovnice. V jednotlivých častiach práce sa pojednáva o postupoch vedúcich k riešeniu problematiky, od rekognoskácie terénu, budovania meračskej siete, výberom metódy merania až po samotnú interpretáciu nameraných dát. Výsledkom je vyhotovenie účelovej mapy zadanej lokality v mierke 1:200.
Description
Citation
IVANČÍK, E. Účelová mapa výukového trenažeru v Jedovnicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc. - předseda, doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - místopředseda, Ing. Richard Kratochvíl - tajemník, Ing. Tomáš Kodýtek - člen, Ing. Jiří Sláma - člen, Ing. Michal Kuruc, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Matějík, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Eduard Ivančík seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Účelová mapa výukového trenažeru v Jedovnicích~ reagoval výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO