Simulace dopravy v intravilánu města

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
The main goal of my bachelor's thesis is to provide a theoretical insight on the topic of traffic modelling, as well as finding a practical solution to a specified issue. I will use the Aimsun software to create a microscopic model of a traffic junction using two different modes of traffic light signals. With the help of various methodical directions, I will provide an economical evaluation and comparation of the overall junction travel time.
Bakalárska práca sa zaoberá modelovaním dopravy z teoretického hľadiska ale aj praktickým aplikovaním na konkrétnu problematiku. V softvéri Aimsun bol vytvorený mikroskopický model križovatky v dvoch režimoch svetelnej signalizácie. Pomocou dostupných metodických pokynov bol ocenený cestovný čas a na základe toho boli tieto varianty porovnané.
Description
Citation
BÁTORA, F. Simulace dopravy v intravilánu města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Městské inženýrství
Comittee
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - předseda, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková - tajemník, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Mgr. Martina Hortová - člen, Ing. Petra Okřinová - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Filip Bátora seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Simulace dopravy v intravilánu města~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO