2016/4

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) k 31. 12. 2016
  (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03) Bradáč, Albert
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí (CMS P), které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, jsou k 31. 12. 2016 platné. CMSP obcí, které jsou uvedeny obyčejným písmem, byly sice postupně vyhlášeny v období od 1. 9. 1992, ale v současnosti již nejsou účinné, byly však účinné v období specifikovaném ve sloupcích č. 7 a č. 8. Nově oproti minulé tabulce k 30. 9. 2016 je CMSP Ostrava č. 17.
 • Item
  Test z oceňování nemovitých věcí 2017
  (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03) Bradáč, Albert
  Pro potřeby odborného sebevzdělávání znalců a odhadců publikujeme zde testové otázky z problematiky oceňování nemovitých věcí. Otázky jsou zaměřeny na poslední novelu oceňovací vyhlášky; v příštím čísle Soudního inženýrství zveřejníme správné odpovědi i se zdůvodněním. Věříme, že tato forma vzdělávání znalců najde opět kladnou odezvu mezi našimi čtenáři.
 • Item
  Modely systémově vymezených procesů pro kybernetickou bezpečnost
  (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03) Konečný, Jiří; Janková, Martina; Dvořák, Jiří; Šulc, Vladimír
  V tomto příspěvku vycházíme z dílčích závěrů výzkumných úkolů pracovišť a z podrobné analýzy informačních zdrojů specifického výzkumu. Je zde uveden závěr zásadního systémového vymezení procesů v nově pojaté výuce kybernetické bezpečnosti na fakultě a to z pohledu nově přijatého zákona a potřeb vysokoškolské výuky kybernetické bezpečnosti v ČR. Pozornost je věnována zcela novému pojetí laboratoří aplikované kybernetiky. Je zde uvedena koncepce výstavby této laboratoře složené z pracovišť kybernetických útoků, kybernetické obrany, kybernetické bezpečnosti a tomu odpovídajícího centra pro znalostní pracovníky kybernetické bezpečnosti. Toto centrum bude sloužit kvalifikovaným znalostním pracovníkům k získávání informací k řešeným aktuálním otázkám bezpečnosti modelů reálných podniků a organizací z pohledu technického a potřebného právního prostředí. Informační a komunikační technologie (instalovaný internet a komunikační prostředky) mohou přispět k práci soudních znalců v této kybernetické bezpečnosti.
 • Item
  Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2017
  (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03) Bradáč, Albert; Scholzová, Vlasta
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 443/2016 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.