Znovuvyužití odpadní vod ze stokové sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku opětovného využití odpadních vod ze stokové sítě. Jedná se jak o energetické využití odpadních vod ve stokové síti, tak využití vyčištěné odpadní vody ze stokové sítě v místě potřeby v souladu s koncepcí oběhového hospodářství. První část práce obsahuje rešerši problematiky odpadních vod. Jsou zde charakterizovány jednotlivé složky městských odpadních vod, možnosti jejich zpracování a následného využití. Dále jsou v teoretické části podrobněji popsány způsoby a technologie k rekuperaci tepla z odpadních vod a technologie dostupné pro znovuvyužití odpadních vod ze stokové sítě (sewer mining). V druhé části práce je zpracována studie energetického využití mechanicky předčištěných odpadních vod na konkrétní lokalitě.
This bachelor thesis presents the topic of waste water reuse straight from the sewer system (sewer mining). It contains energy recovery (heat recovery in particular) from sewer system as well as wastewater treatment and reuse in demanded locations, in compliance with the policies of circular economy. The first part contains research of wastewater topic. Individual components of municipal wastewater, treatment and reuse options are characterized in this part of thesis followed by more detailed description of methods and technologies for heat recuperation from wastewater; and available technologies for sewer mining options at the end of the first part. The second part contains a technical study about wastewater heat recovery on a specific location.
Description
Citation
ŠEBEK, J. Znovuvyužití odpadní vod ze stokové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Jana Pařílková, CSc. - předseda, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - místopředseda, Kristýna Velikovská - tajemník, Ing. Jan Ručka, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Malaník, Ph.D. - člen, Ing. Michal Kriška, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Student Josef Šebek seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Znovuvyužití odpadní vod ze stokové sítě~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO