Porovnání centralizovaného a decentralizovaného způsobu likvidace odpadních vod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku porovnání centrální a decentrální likvidace odpadních vod pro obec 1000 EO. Teoretická část práce je zpracována formou rešerše a zaměřuje se především na možnosti centralizovaného a decentralizovaného odvádění a čištění odpadních vod. V druhé části práce je zpracována pro obec Boleradice studie porovnání centrální a decentrální likvidace odpadních vod s ohledem na investiční náklady a provozní náklady.
This bachelor thesis deals with the subject of comparison of centralized and decentralized wastewater treatment system for an urban area of 1000 inhabitant equivalent. Theoretical part of thesis is made by a research study and is focused on the options of centralized and decentralized wastewater draining and treatment. In the second part of the thesis a study of comparison between centralized and decentralized wastewater disposal is elaborated for village Boleradice considering investment and operating costs.
Description
Citation
NOVOTNÝ, M. Porovnání centralizovaného a decentralizovaného způsobu likvidace odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - místopředseda, Veronika Singrová - tajemník, Ing. Pavel Menšík, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - člen, Ing. Renata Biela, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Student Michal Novotný seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Porovnání centralizovaného a decentralizovaného způsobu likvidace odpadních vod~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO