Studie MVE u jezu Rajhrad na řece Svratce v km 34,970

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem práce je návrh dostavby průtočné jezové malé vodní elektrárny (MVE) u jezu Rajhrad na řece Svratce v km 34,970. Studie je rozdělena do několika částí, které zahr-nují zpracování hydraulických a hydrologických podkladů, návrh použitelné technologie a zpracování výkresové dokumentace malé vodní elektrárny. Účelem malé vodní elektrárny na jezu Rajhrad, je využití hydroenergetického potenciálu řeky Svratky k výrobě elektrické energie.
The subject of the work is the design of the completion of the flow-through small hydro power Plant (MVE) in the weir Rajhrad on the river Svratka in km 34.970. The study is divided into several parts, which include the processing of hydraulic and hydrological substrates, the design of applicable technology and the elaboration of drawing documentation of small hydro power plant. The purpose of a small hydro power plant on the weir Rajhrad is to use the hydropower potential of the river Svratka to generate electricity.
Description
Citation
CHALUPNÍK, M. Studie MVE u jezu Rajhrad na řece Svratce v km 34,970 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - předseda, Ing. Renata Biela, Ph.D. - místopředseda, Ing. Stanislav Kotaška - tajemník, Ing. Tomáš Kozel, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. - člen, Ing. Tomáš Julínek, Ph.D. - člen, Ing. David Duchan, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Martin Chalupník seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Studie MVE u jezu Rajhrad na řece Svratce v km 34,970~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO