Multimediální přehrávač pro iOS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce „Multimediální přehrávač pro iOS“ se zabývá popisem video formátů HLS, MP4, MPEG Transport Stream a DASH. Dále pokračuje zabezpečeným obsahem DRM, reklamami VAST a analytickým nástrojem Google Analytics. V rámci této práce vznikla knihovna v jazyce Swift, jenž tvoří samotný přehrávač. Tento přehrávač umožňuje kromě interaktivního přehrávání videa také zobrazení reklam, titulek, změnu kvality přehrávání, přehrávání AirPlay či stažení obsahu pro offline přehrávání. Funkcionalita pro přehrávání zabezpečeného obsahu nemohlo být dokončeno, neboť vývojáři byl odmítnut přístup k produkčnímu SDK Fairplay ze stary majitele. Vznikla také testovací aplikace, jenž tuto knihovnu v sobě implementuje a dokazuje tak funkčnost vyvíjených funkcionalit.
Diploma work „Multimedia player for iOS“ deals with the description of the video formats such as HLS, MP4, MPEG Transport Stream, and Dash. Next, it continues with protected content DRM, VAST advertisements and analytics tool called Google Analytics. During compilation of this diploma work was created a framework in programming language Swift. This framework is basically a player, that besides playing Interactive videos is able to show ads, subtitles, can change the video quality, AirPlay and download the content for offline playing. A feature to play a protected content could not be done as a developer's request for a product deployment SDK Fairplay was refused from an SDK owner. A testing app was also created that implements developed a framework and prove the functionality of the developed functions.
Description
Citation
SINGH, K. Multimediální přehrávač pro iOS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Ivan Baroňák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-05
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil magisterskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Uveďte, z jakého důvodu jste aplikaci nenahrál do obchodu AppStore a neotestoval jste DRM.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO