Zahradní drtič - spolehlivost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci je vypracován rešeršní rozbor drtičů a štěpkovačů zahradního odpadu, včetně výrobců a cen a dle dostupných informací jsou vyhodnoceny drcené materiály. Součástí této bakalářské práce je také návrh zahradního drtiče, včetně základních výpočtů, výkresové dokumentace a 3D modelu.
This bachelor thesis includes large research of garden shredders and wood chippers of garden waste including manufacturers and prices and there are evaluated crushed materials according to available information. A part of this bachelor thesis is also a construction of the own shredder, with basic calculations, drawing documentation and a 3D model.
Description
Citation
FERENCZ, J. Zahradní drtič - spolehlivost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student svoji bakalářskou práci neobhájil. Zásadním způsobem nebylo dodrženo zadání BP, v odevzdané práci je řada hrubých nedostatků a práce nedosahuje potřebné úrovně pro její obhájení. V obhajobě student neobhájil výtky, které měla komise SZZ, oponent a vedoucí práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO