Píst zážehového motoru pro 3-D tisk

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavným cieľom práce bol konštrukčný návrh piestu konvenčnou metódou a následne upravený do podoby vhodne pre metódu aditívnej technológie. Okrem vyhotovenia návrhu bola vytvorená termálne-štrukturálna analýza zaťažovacieho stavu oboch piestov pre maximálne zaťaženie motora. Vyhodnotenie určilo do akej miery má nová technológia opodstatnenie a boli zistené jej výhody a nevýhody v porovnaní s aktuálnou metódou.
The goal of the thesis was to design a piston manufactured by conventional method and subsequently adjusted one for additive manufacturing. Beside the designs, thermo-structural model was created for both pistons, considering maximal loading of the engine. Analysis evaluation showed the possibility of further application of the new technology in comparison to current one, within automotive industry.
Description
Citation
ZELKO, L. Píst zážehového motoru pro 3-D tisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) Ing. Jan Klimeš (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. František Zapletal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Diplomant seznámil komisi s průběhem řešení a výsledky své diplomové práce, zodpověděl otázky Jaké další vlivy ovlivňují únavovou bezpečnost pro konkrétní součást? Jak ovlivňují žebra chlazení pístu? Jak ovlivňuje excentricita uložení pístu rychlost pístu? Jaké typy pístních kroužků jste uvažoval? Jaké další typy znáte? Nakreslete průřez použitého pístního čepu a okomentujte.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO