DC/DC měnič pro světelný zdroj s LED

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem a realizací snižujícího měniče s vysokým pracovním kmitočtem pro napájení výkonové LED. Pojednává o možnostech dnešních LED a napěťových převodníků. Dále se zabývá výběrem vhodných rychlých součástek pro měnič. Popisuje vliv vysokého kmitočtu na chování součástek v měniči a její součástí je návrh takového měniče. Navržený měnič je realizován, jsou popsány jeho výhody a omezení.
This thesis deals with high frequency buck converter design and manufacturing for driving power LED module. It is focused on possibilities of LEDs and DC/DC convertors usage and deals with appropriate fast components selection. Thesis describes influence of high frequency on used components and its part is design of such converter. Converter was built and its key features are described.
Description
Citation
COUFAL, M. DC/DC měnič pro světelný zdroj s LED [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jitka Brüstlová, CSc. (člen) Ing. Vladimír Levek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zemánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: Jak jste měřil zákmity na výstupu? – Proudovou sondu. Čím je možné omezit zákmity? – Konstrukčními opatřeními.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO