Vliv médií na spotřebitelské chování v oblasti energetiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tahle bakalářská práce se zabývá rozborem aspektů, které brání, či naopak umožňují integraci principů sociálních sítí do systému smart meteringu, jakožto i rozbor jejich potenciálu a možnosti provedení. Přínosy inteligentních sítí pro spotřebitele jsou dnes žhavým tématem. V této práci je prezentován průzkum zaměřený na tyto aspekty. Analýza výsledků průzkumu a klíčových sdělení identifikuje názory obyvatelstva na tohle téma a navrhuje možné směry kterými se mohou vydat budoucí aplikace a služby pro spotřebitele žijící v inteligentních městech.
This bachelor thesis deals with the analysis of the aspects that prevent or allow the integration of the principles of social networks into the system of smart meters as well as the study of their potential and possibilities of implementation. The issue of how the future smart grid consumer will benefit from the future smart city grid services are hot topics. Here, a survey is presented that focuses on these aspects. An analysis of the survey results and key messages identifies view of the people on the topic and proposes directions that may be followed when designing applications and services of residential smart city consumers.
Description
Citation
SEDLÁČEK, Š. Vliv médií na spotřebitelské chování v oblasti energetiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci s výraznými chybami a na některé otázky nedokázal odpovědět.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO