Alternativní zdroje energie: jsou pro životní prostředí vždy jen přínosné?

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Semestrální práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich využitím. Snaží se přiblížit i laickému čtenáři základní principy fungování obnovitelných i neobnovitelných zdrojů a výrobu elektřiny s tím spojenou. Snaží se zároveň poukázat na mnoho otázek a problémů s obnovitelnými zdroji se kterými se v dnešní době potkáváme, jelikož poptávka po elektřině stále roste, a přírodní neobnovitelné zdroje jako je ropa či uhlí pomalu ale jistě mizí. Nastiňuje základní problémy s obnovitelnými zdroji a uvádí klady a zápory jejich využití i do budoucna.
Semestral work deals with renewable energy sources and their use. It seeks to bring to the reader the basic principles of the operation of both renewable and non-renewable resources and the production of electricity related thereto. At the same time, it seeks to highlight the many issues and problems with renewable resources that we are currently experiencing as electricity demand continues to rise and natural non-renewable resources such as oil and coal slowly but surely disappear. It addresses basic problems with renewable resources and highlights the pros and cons of their use in the future.
Description
Citation
PELZ, V. Alternativní zdroje energie: jsou pro životní prostředí vždy jen přínosné? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Magdalena Šedrlová (místopředseda) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (člen) Mgr. Magdalena Šedrlová (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student přednesl prezentaci s chybami a neuspokojivě zodpověděl otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO