Měření ultrazvukových polí hladinových snímačů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se věnuje popisu a měření ultrazvukového pole v okolí piezoelektrických snímačů. Teoretická část slouží jako přehled pro pochopení ultrazvukové problematiky. Blíže zkoumaný je jev útlumu ultrazvukového vlnění. Na závěr teoretické části byly vybrány a popsány 3 odlišné metody měření ultrazvukového pole v prostoru. Náplní praktické části semestrální práce byl popis a zprovoznění měřicího systému dostupného v laboratoři společnosti Continental. Systém využívá pro měření ultrazvukového pole odrazovou metodu. Zároveň byl navrhnut automatizovaný způsob zpracování dat ve formě skriptu v Pythonu a navazujícího makra v Excelu. Testovacími měřeními byly určeny nejistoty a potvrzena opakovatelnost měřených výsledků, které odpovídají fyzikální teorii.
The paper deals with the description of the ultrasonic field around the piezoelectric sensors. The theoretical part serves as an overview for the understanding the ultrasound problematics. More closely studied is the phenomenon of ultrasound wave attenuation. At the end of the theoretical part, three different methods of field measuring were selected and described. The practical part of this work is a more detailed description of the whole measuring system available in the Continental laboratory, that has been put into operation. The system uses a reflection method to measure the ultrasonic field. Automated way of data processing in the form of a script in Python and a macro in Excel was designed. Uncertainties were determined by the test measurements, so was the repeatability of the measured results, that correspond to the physical theory.
Description
Citation
HLAVATÝ, R. Měření ultrazvukových polí hladinových snímačů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Reagoval na všechny dotazy komise i na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO