Využití sítě WLAN pro detekci lidské aktivity uvnitř budov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce představuje možnosti využití sítě WLAN a bezdrátový komunikační standard IEEE 802.11n na detekci objektů nebo lidské aktivity v místnosti pro různé měřicí scénáře. Práce obsahuje teoretický popis sítě WLAN a rodiny standardů IEEE 802.11 s detailním zaměřením na standard IEEE 802.11n, respektive na jeho fyzickou vrstvu. Určitá pozornost je tu věnována i popisu šíření vln uvnitř budov. Dále popis měřicí Wi-Fi karty INTEL 5300, nástroje CSI Tool 802.11n a ovládání měřicí karty v prostředí Linux. V praktické části je demonstrována analýza paketů přenášených pomocí standardu 802.11n v módu vysoké propustnosti. Výsledky měření detekce objektů a aktivity v místnosti jsou exportovány do programového prostředí MATLAB, kde jsou analyzovány. Výsledky experimentů jsou diskutovány v závěru.
Bachelor thesis represents possibilities of use WLAN network and standard IEEE 802.11n for object or human detection in a room with different scenarios. Bachelor thesis includes a theoretical description of WLAN network and family of WLAN standards IEEE 802.11 with detailed focus on standard IEEE 802.11n and its physical layer. Attention is also paid to the wave propagation inside buildings. It also includes description of measuring Wi-Fi INTEL 5300 NIC, CSI Tool 802.11n and controlling measuring NIC in operating system Linux. In practical part is demonstrated analysis of high-throughput packets using standard 802.11n. Results of measurement of object and human detection in a room are exported to programming language MATLAB and there are analyzed. Results of experiments are discussed in conclusion of bachelor thesis.
Description
Citation
SEKANINA, T. Využití sítě WLAN pro detekci lidské aktivity uvnitř budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (člen) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Dušan Kocur, CSc. (člen) Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy oponenta práce a na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO