Řešení elektronického příbalového letáku pro farmaceutický průmysl

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zavedení elektronického příbalového letáku na krabičky od léků. Teoretická část pojednává o procesu registrace a výroby léčivých přípravků a jejich moderním značení sloužící k identifikaci. V praktické části je řešena problematika tisku etiket pomocí webové aplikace, tak aby tištěné etikety vyhovovaly vyhláškám a směrnicím, které jsou dány, a nedošlo k jejich porušení.
This bachelor thesis deals with the introduction of electronic package leaflet for drug boxes. The theoretical part deals with the process of registration and production of medicinal products and their modern labeling used for identification. The practical part deals with the issue of printing labels using a web application, so that printed labels comply with the regulations and directives that are given and have not been violated.
Description
Citation
PSOTA, T. Řešení elektronického příbalového letáku pro farmaceutický průmysl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Daniel Novak, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO