Aplikace pro analýzu dat z Twitteru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vytvořením aplikace pro automatické stahování a analýzu dat z Twitteru založené na technikách zpracování přirozeného jazyka. Aplikace je vytvořena v programovacím jazyku Python. Pro tvorbu aplikace bylo použito vývojové prostředí Jupyter Notebook, ve kterém byla celá aplikace včetně GUI implementována. V části teorie je popsána problematika stahování dat a analýza pomocí zpracování přirozeného jazyka. V části implementace je popsáno řešení aplikace v jednotlivých krocích jako jsou vytvoření aplikace na straně Twitteru, stahování, předpříprava, analýza dat s technikami zracování přirozeného jazyka a následná vizualizace. Implementována byla i analýza bez použití technik zpracování přirozeného jazyka. Testování probíhalo na tweetech, které obsahovali zmínku o americkém prezidentu Donaldovi Trumpovi.
This work deals with the creation of an application for automatic downloading and Twitter data analysis based on natural language processing techniques. The application is created in the Python programming language. A development environment Jupyter Notebook was used for creating the application, where the entire application, including GUI, was implemented. In the section of theory are data downloading issues and data analysis by natural language processing described. In the part of implementation there is solution of the application described in several steps, such as creating the application on the Twitter's side, downloading, preprocessing, data analysis with techniques of natural language processing and following visualization. There was also a technique with no natural language processing implemented. Testing run on tweets that contained reference to US president Donald Trump.
Description
Citation
RÝDL, P. Aplikace pro analýzu dat z Twitteru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pokorný (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázka oponenta: V práci popisujete, že při analýze většího množství dat jste webový prohlížeč otevřel přes grafický procesor NVIDIA s vysokým výkonem. Odhadněte míru zrychlení práce z pohledu doby trvání zvolených operací s daty. -student vysvětlil dotazovanou problematiku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO