Rozpoznávání osob s pomocí snímků obličeje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozpoznání osoby mezi několika miliony osob v~řádech několika sekund. V rámci práce se porovnávají dva frameworky sloužící k rozpoznávání obličejů, OpenFace a Face Recognition. Jsou porovnávány výpočetní časy lokalizace a zakódování obličeje. Dále se porovnává přesnost rozpoznání v různých testech např. rozostřený obrázek, změna světlosti, věk osoby, použití slunečních brýlí. Vytvořená webová aplikace slouží k rozpoznání osoby v různých databázích osob. V aplikaci lze přidávat/odebírat databáze osob. Aplikace umožňuje do databáze zařadit osoby automaticky podle pohlaví nebo ručně. Pro zrychlení rozpoznání osoby lze využít více jáder procesoru.
This bachelor thesis focuses on the person recognition between several millions of people in a few seconds. As a part of my thesis is comparison of two programs which are used for recognizing faces - OpenFace and Face Recognition. Computing times of localization and face encoding are compared. The accuracy of recognition in various tests is compared as well, such as blurred image, brightness changes, age of person or usage of sunglasses. Created web application is made for recognizing people in different databases. Is possible to add or remove databases of people in the application. The application allows to subsume people into database by gender automatically or manually. Face recognition can be speeded up by using multiple processor cores.
Description
Citation
LINDOVSKÝ, M. Rozpoznávání osob s pomocí snímků obličeje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Horváth, Ph.D. (člen) Ing. Martin Rajnoha, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Jaké jsou poslední trendy a úspěchy ohledně identifikace osob na základě obličeje? Jaká metoda je v současnosti nejpřesnější? Jaké jsou používány datové sady pro jejich vzájemné srovnání?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO