2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 36
 • Item
  Digiverse monument
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Tajovský, Jakub; Resslová, Veronika; Blažíček, Martin
  Ve své diplomové práci se zabývám obrazem na hranici digitálního a analogového média a horizontem jako hranicí vizuální percepce. Výstupem je počítačový program, variabilní obraz, digitální verze uměleckého artefaktu. Jedná se rastr snímků naskládaných v horizontálním pásu, jednotlivé snímky je možno variovat za jejich alternativy. Obraz je možno pozorovat z různých úhlů pohledu:1. Jako obraz na stěně z chodby v galerii, 2. z prostoru za plátnem, odkud je možné ho ovládat pomocí kurzoru 3. na internetu, jako streamované video.
 • Item
  Dokument
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Marie, Lukáčová; Artamonov, Vasil; Koryčánek, Rostislav
  Mokument mapující oblast českého pohraničního opevnění, jeho kvality a současnou sociální situaci. Video se skládá ze dvou částí, kdy první podléhá dnešnímu stavu a druhá přesouvá svůj děj do budoucích vizí.
 • Item
  Triumf ošklivosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Kolářová, Monika; Houser, Milan; Zálešák, Jan
  V me praci se zabívam fenomenem telesnosti, zaměřené predevsim na tema krasy a osklivosti. Prostřednictvím dionýského typu těla se snažím zachytit tíhu tělesné nedokonalosti. V kontrastu s jemností a rafinovaností lazurní malby se snažím dosáhnout rovnováhy mezi těmito všeobecnými zástupci fenoménu krásy a ošklivosti.
 • Item
  Prozatimní konstelace 2015
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Kadlčák, Šimon; Cenek, Filip; Vítková,, Lenka
  Autorská kniha Boční pohled na zatmění Slunce je pokusem o artikulaci vlastní tvůrčí metodologie. Prosté slovní deklamace, úryvky opsané z knížek a konceptuální skici lze chápat jako heslovitý doplněk mojí práce posledních několika let. Pokud však náhodou čtenář nic z této práce nezná, měla by kniha fungovat jako autonomní poetický konvolut.
 • Item
  Protéza hornej končatiny a jej vliv vplyv na psychický stav pacienta
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Štechová, Eva; Zdařil, Zdeněk; Bachura,, Marek
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou myoelektrickej protézy hornej končatiny a jej vplyvom na psychický stav pacienta. Vznikla za spolupráce s firmou OTTOBOCK SLOVAKIA s.r.o, kde som túto bakalársku prácu konzultovala. Z firmou ponúkaných výrobkov som si vybrala Greifer, ktorého redesign som sa rozhodla navrhnúť. Je to doplnková protéza, určená jednak na jemnú prácu s malými predmetmi, jednak na ťažšiu prácu vyžadujúcu pevný úchop. Navrhovala som s ohľadom na ergonomické, funkčné a estetické požiadavky. Pomerne veľký dôraz som kládla na estetickú stránku a to kvôli tomu, aby sa pacient dokázal s protézou rýchlo stotožniť a aby nevyvolávala nepríjemné negatívne reakcie okolia, čo by negatívne vplývalo na mentálnú spokojnosť pacienta. Funkčne som sa spočiatku opierala o dnes existujúxi systém ovládania firmy Ottobock, neskôr som sa od tohto systému odklonila a obohatila ho o pohyb okolo guľového kĺbu zápästia, inšpirovaný zápästím ľudskej ruky.