2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  V dnešní době.......
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Kouba, Tomáš; Ruller, Tomáš; Surůvka, Jiří
  Soubor prací vytvořených ze soukromých archivních materiálů, realizací rozpracovaných konceptů a nových videí. Motivem procházejícím těmito díly je rozvíjení jednoduchého, strohého, radikálního výrazu.
 • Item
  Remoted nature
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Richtr, Pavel; Krekovič, Slavomír; Suchánek, Jiří
  Ve své bakalářské práci se zabývám interaktivitou mezi povětrnostními vlivy a virtuálním modelem, jehož hlavním výstupem je zvuk. Pokouším se vytvořit generativní instalaci, která na základě reakcí virtuálních oraganismů na reálné prostředí generuje signály které je možné zvukově interpretovat a tak prozkoumávat estetické vztahy daného spojení.
 • Item
  Fixace a mutace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Maloušková, Drahomíra; Artamonov, Vasil; Nikitová, Alice
  Výstup mojí závěrečné bakalářské práce úzce souvisí s mým předešlým snažením zde na škole. Výstup mojí závěrečné bakalářské práce úzce souvisí s mým předešlým snažením zde na škole. Můžu si ho navíc osahat z první ruky prostřednictvím mého otce. Fixace a mutace jsou vlastně jen další procesy, které se v depozitářích hromadičů odehrávají. Vlastně jsou to takové dvě nad skupiny, do kterých se dají ostatní procesy zařadit. Proces fixace spojuje vše, co se odehrává ve vztahu k prostoru (př. navršování, řazení, kumulace, dislokace…) a mutace vše, co se odehrává ve vztahu k času (koroze, krystalizace, rozklad, oxidace….). O čem už jsem však jednou mluvila, nepotřebuji před těmi samými diváky mluvit znovu. Je třeba podívat se na téma z jiného úhlu, konfrontovat ho s diváky jinak. S odstupem času, má navíc pro mě princip nekonečného navršovaní jeden zásadní nedostatek. Není prostě dost tvůrčí. Seberealizovat se v umění pouhou jeho aplikací bez dalšího autorského zásahu po čase přestává stačit. Jako téma sice vyčerpáno není, ale pouhým jeho opakováním se vytrácí smysl oné práce, která by nadále vedla k manýrám a obsesi podobné zaslepené, jako je ta z které vychází. V malbě je pořád třeba aby výsledný obraz za něco stál, a ne, aby jen mechanicky naplňoval zvolená kritéria nebo systém. Zpět k médiu malby mě ale nevedlo jen to. Vztah věci k prostoru je snad lépe vyjádřit v instalaci, vzhledem k času, má malba v umění nezaměnitelnou pozici, i když je vyjádření skrze instalaci a jiná média (třeba video) také velmi dobře možné. To koneckonců zaleží na autorovy a hlavně na jednotlivých projektech. Prakticky se jedná o sérii olejomaleb, podivných předmětů, které nám v některých případech dávají tušit, co jsou zač. Jindy nemáme nejmenší šanci tyto mutanty identifikovat. A pak mezi nimi nalezneme také obrazy, které jsou vlastně ,,pouhým“ zátiším. Dohromady by měl byt zážitek z nich vyrovnaný možná mírně znepokojující. K čemuž by mohl přispět místy mechanizovaný rukopis, nebo práce s kompozicí. (Baví mě hledat na obraze nové, nebo spíš zdánlivě nové kompoziční vztahy.)
 • Item
  Umění tibetského buddhismu a jeho vnímání a prezentace v ČR
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Blaháková, Kateřina; Kögler, Žaneta; Dub,, Petr
  Podílení se na realizaci výstavy umění tibetského buddhismu, která se bude konat v říjnu 2014 ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích. Výstavě předcházely rozhovory s danými osobnostmi, z nichž bylo následně vycházeno při dalším zpracovávání tématu a řešení koncepce výstavy, stejně jako i jejího grafického zpracování.
 • Item
  Cesta do pravěku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Filipová, Markéta; Kvíčala, Petr; Rozbořil, Blahoslav
  Téma bakalářské práce je odkazem k filmu režiséra Karla Zemana, jenž je příběhem čtveřice chlapců, kteří se rozhodnou podniknout cestu do minulosti. Spojujícím prvkem celého souboru je variace na úvodní scénu z filmu Karla Zemana, kdy čtveřice kluků propluje jeskyní do období pravěku. Tato scéna se stala symbolickou a motiv „cesty“ je přítomný téměř ve všech obrazech. Cesta do pravěku je metaforou pro výzkum a studium prehistorie. Je to mentální pohyb směrem do minulosti, při kterém se snažíme porozumět dávno zapomenutým skutečnostem.