2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 31
 • Item
  Ink
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Vomelová, Lenka; Macháček, Mikuláš; Rydval, Michal
  -ink- ink je malé nezávislé nakladatelství, které má v záměru vydávat studentskou (případně absolventskou) literaturu v úpravě mladých designérů a výtvarníků. Cílem nakladatelství je podpořit, realizovat a šířit projekty mladých, neetablovaných autorů a umělců a rozvíjet tak současnou mladou kulturní scénu. Dále pak podpořit komunitu umělců, která bude mít možnost setkávat se na akcích pořádaných nakladatelstvím - autorská čtení, křtest knih... Identita nakladatelství je ponechána otevřená, bude se utvářet postupně tím, co bude v nakladatelství vycházet. Značka je tedy často používaná jako podklad nebo razítko přes další materiály, dokumentární fotografie atd. K nakladatelství jsou zpracovány vizitky, záložky, razítko, balicí papíry, nálepky na balíčky a podoba plakátů k akcím nakladatelství. -Román Ďábel- Román Ďábel je první publikace vydaná nakladatelstvím ink. Autorem knihy je Jan Smutný, absolvent FaVU, grafickou úpravu a ilustrace ke knize jsem zpracovala já, jako součást své diplomové práce. Vizuální podoba knihy je inspirovaná gotickými knihami psanými texturou nebo bastardou a ilustrovanými dřevoryty. Cílem bylo vytvořit knihu zřetelně odkazující k této dobové vizualitě, ne ale knihu historizující. Proto jsou pro knihu vybrány nová, moderní písma Enigma a Lapture, která mají obě lomenou kresbu evokující gotická písma, a ilustrace jsou linkové, vektorové. Barevnost knihy je velmi strohá, kvůli tématu pracuji pouze s černou a podkladovou bílou barvou. Kniha byla vydána v nákladu 200 kusů. Distribuci organizujeme spolu s autorem sami pomocí spřátelených knihkupectví, osobního odběru v Brně a v Praze, možnosti poslání poštou.
 • Item
  Nové tváře
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Pokorná, Barbora; Kvíčala, Petr; Brožka, Petr
  Projekt Nové tváře představuje cyklus portrétů zabývajících se tématem identity a její ztráty, individualitou člověka a fenoménem ideálu krásy. Jednotlivé malby, které znázorňují různé pohledy na tutéž tvář, vycházejí z osobních výpovědí portrétovaného a jeho přátel. Máme tak možnost pozorovat konfrontaci „subjektivního“ a „objektivního“, přičemž tato „objektivita“ nabývá v rámci ostatních obrazů relativní hodnoty. Projekt poukazuje na problematiku vnímání sebe sama a zkoumá, jakým způsobem lidská percepce zkresluje realitu, zvláště pokud na člověka působí více faktorů, než jen vizuální obraz.
 • Item
  Horečka černé vody 2
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Zentková, Barbora; Rathouský, Luděk; Chrobák, Ondřej
  Prostor jako zážitek.
 • Item
  Malba v rozšířeném poli
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Donát, Vojtěch; Stratil, Václav; Vaněk, Vojtěch
  Práce se zabývá přesahy malby do jiných médií při zachování důrazu na „esenci malířství“ (malířský přístup). Ten zůstává stěžejní po celou dobu práce, přesahy malby budou zkoumány jako funkce nového jazykového diskurzu, doplňujícího malbu jakožto tradiční médium.
 • Item
  Holographic Hieroglyph
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Sobotková, Adéla; Cenek, Filip; Havlíček, Jiří
  Témata fragmentárnosti, znakovosti a paměti jsou základní prvky tvorby a uvažování Adély Sobotkové (1987). V její instalaci vytvořené z navezené hlíny a předmětů udusaných společně se zeminou lze chodit, dotýkat se, číst, zasahovat. Vzniká zde magický kryptografický prostor plný tajemných předmětů, které ve videu zastupují osobní hieroglyfické shluky a struktury znaků bez možnosti jejich přesného dešifrování. Tyto enigmatické znaky jsou jakoby ze skla nebo vody, proměňují se, plovou krajinami a odkazují na pocity neurčitosti, zapomenutí a minulosti, která není zcela jasná – zjevují se jako fatamorgány. Hologram je reprezentací skutečnosti nebo reálie, která ovšem již neexistuje v čase, nebo ani nikdy neexistovala, vysněná hi-technologie, současný symbol nesmrtelnosti, nekonečnosti a zachování v čase. „Holografický hieroglyf“ je tekutým jevem s proměnlivým významem v závislosti na jeho čtení, je přepisem či metaforou neustálého zpřítomňování vzpomínek a s tím ruku v ruce zpřítomňování a oživování zapomnění. Nejasný znak, který se již nedá zcela jistě rozluštit, a přeci jej máme celý před sebou, vidíme ho ze všech stran, ale i skrze něj, je přítomný a přitom nereálný. Dokonalý záznam neurčitosti. (tisková zpráva k výstavě Holographic Hieroglyph v Galerii Mladých v Brně)