Nové tváře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Projekt Nové tváře představuje cyklus portrétů zabývajících se tématem identity a její ztráty, individualitou člověka a fenoménem ideálu krásy. Jednotlivé malby, které znázorňují různé pohledy na tutéž tvář, vycházejí z osobních výpovědí portrétovaného a jeho přátel. Máme tak možnost pozorovat konfrontaci „subjektivního“ a „objektivního“, přičemž tato „objektivita“ nabývá v rámci ostatních obrazů relativní hodnoty. Projekt poukazuje na problematiku vnímání sebe sama a zkoumá, jakým způsobem lidská percepce zkresluje realitu, zvláště pokud na člověka působí více faktorů, než jen vizuální obraz.
The project New Faces is a series of portraits dealing with the theme of identity and its loss, human individuality and the phenomenon of ideal of beauty. Each of paintings depict different views on the same face, base on personal confessions of portrayed and his friends. Thus we can observe confrontation of the "subjective" and the "objective", where this supposed "objectivity" acquire the relative value in the context of other pictures. The project points to the problem of self-perception and it explores how human perception distorts the reality, especially if more factors (than just a visual image of reality) affects the person.
Description
Citation
POKORNÁ, B. Nové tváře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - malířství - volná tvorba
Comittee
MgA. Vasil Artamonov (předseda) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO