Reflexe prostoru

Abstract
Diplomová práce Reflexe prostoru si klade za cíl změnit úhel pohledu na eloxování materiálu a posunout tento čistě technologický proces do umělecké roviny. První část textu stručně shrnuje proces anodizace a hledá její projevy v kulturní sféře. Druhá textová část popisuje vlastní záměr a výsledky bádání v rámci technologických zkoušek, které jsou prezentovány v obrazové části dokumentu.
The diploma thesis named Reflections of Space aims to change the approach at material anodizing and to move this purely technological process to the artistic level. The first part of the thesis summarises concisely a process of anodising and seeks for its demonstrations in the field of culture. The second part of the thesis describes the intention itself and the results of the research in the framework of technological proofs which are presented in the figurative part of the thesis.
Description
Citation
ŠROM, S. Reflexe prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (předseda) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) Jiří Ptáček (člen) doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen) doc. MgA Aleksandra Vajd (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba je zahájena představením komise. Student představuje technologii použitou při tvorbě projektu. Pavel Korbička přečetl svůj posudek vedoucího práce, František Dvořák přečetl svůj posudek oponenta. Student reaguje na dotazy z posudků a otázky ohledně formy. Pavel Sterec vznesl dotaz ke způsobu instalace a formátu objektu - východiskem A3 standard. Tomáš Javůrek a Jiří Ptáček se ptají na invenčnost použité technologie. Student odpovídá a Jiří Ptáček reaguje, že technologie je více akcentovaná a že na promyšlení instalace nezbylo autorovi dostatek prostoru. Předseda komise ukočil rozpravu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO