Spínaný napájecí zdroj s planárním transformátorem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vývojem spínaného zdroje s planárním transformátorem. Zabývá se výběrem vhodného integrovaného obvodu spolu s topologií, zakoupením referenčního prototypu pro měření a hledání chyb vlastního zdroje. Dále návrhem a realizací planárního transformátoru a ve finále realizací, laděním a proměřením vlastního prototypu. Zdroj byl plně funkční a dosahoval předpokládaných parametrů.
This master's thesis describes the development of switching power supply with planar transformer. Deals with selection of a suitable integrated circuit together with the topology, a purchase of prototype for the reference measurements and debugging its own power supply. Further design and implementation of planar transformer and in the final implementation, debugging, and measurment's its own prototype. Power supply was fully functional and reached the expected parameters.
Description
Citation
PAWLAS, A. Spínaný napájecí zdroj s planárním transformátorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (předseda) prof. Ing. Daniela Ďuračková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student seznámil zkušební komisi s náplní své závěrečné práce. Odpověděl na otázky: 1) Jakým způsobem jste měřil účinnost zdroje? 2) Jakým způsobem jste navrhoval planární transformátor?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO