Konstrukce palubního počítače pro motocykl

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací Palubního počítače pro motocykl sloužícího především jako informační prvek o rychlosti a spotřebě paliva motocyklu. Základním zaměřením práce je návrh zařízení s grafickým displejem, který bude zobrazovat naměřené údaje o rychlosti motocyklu, jeho spotřebě, otáčkách motoru, napětí palubní sítě, velikosti nabíjecího proudu, teplotě motoru a okolní teplotě. Všechna naměřená data budou ukládána na paměťovou kartu. Pro pohodlné pohybování v menu zařízení bude použit dotykový displej.
This work deal with system design and implement of Trip computer for motorcycle serving as information element of speed and fuel consumption motorcycle. The general aim is design of device with graphic display that shall represent measured values of speed motorcycle, rpm of motor, onboard voltage, charging current, motor temperature and ambient temperature. All measuring data will be saving on memory card. For easily tracking in system menu will be used touch panel on graphic display.
Description
Citation
RULC, M. Konstrukce palubního počítače pro motocykl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (předseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Kadlec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen) prof. Ing. Daniela Ďuračková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student seznámil komisi s obsahem diplomové práce a odpověděl na její otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO